Regulamin

 1. Wyczarowane.art jest katalogiem rękodzieła administrowanym przez Wyczarowane po godzinach, umożliwiającym rękodzielnikom prezentację własnych wyrobów oraz kupującym rękodzieło nawiązanie z nimi kontaktu.
 2. Portal nie prowadzi sprzedaży oferowanych produktów, ani nie pobiera prowizji od sprzedaży.
 3. Produktem, który może zostać dodany do katalogu jest rękodzieło wykonane osobiście przez dodającego je użytkownika lub rękodzieło, do którego sprzedaży jest upoważniony.
 4. W katalogu prezentowane mogą być produkty wykonywane na szydełku i drutach oraz makramy.
 5. Administracja katalogu nie uczestniczy w procesie sprzedaży oferowanych produktów, jak również nie odpowiada za niepowodzenie takiej sprzedaży.
 6. Warunkiem korzystania z katalogu jest akceptacja regulaminu.

Rejestracja kont rękodzielników

 1. Warunkiem dodawania produktów do katalogu jest posiadanie aktywnego konta rękodzielnika, które można utworzyć tutaj
 2. Rodzaje kont rękodzielników:
  • konto mini umożliwia posiadanie 12 aktywnych produktów przez 1 rok.
  • konto jest super umożliwia posiadanie do 30 aktywnych produktów przez 1 rok.
  • konto manufaktura umożliwia posiadanie nieograniczonej liczby aktywnych produktów przez 1 rok.
 3. Aktywna liczba produktów oznacza maksymalną liczbę produktów wyświetlanych jednocześnie, opublikowanych z konta użytkownika.
 4. Sprzedane i usunięte produkty nie pomniejszają limitu. Usuwając jeden produkt, możesz dodać kolejny w ramach posiadanego limitu.
 5. Konto użytkownika musi zostać aktywowane przed pierwszym użyciem, aktywacja trwa do 24h od spełnienia przez użytkownika następujących wymogów:
  • opłacenie wybranego rodzaju konta – TUTAJ
  • uzupełnienie podanych danych w profilu użytkownika: nazwa lub imię i nazwisko, strona internetowa lub strona/profil w mediach społecznościowych, krótki opis co ogólnie oferujesz i czym się zajmujesz (kilka zdań). Jeśli nie posiadasz żadnej strony uzupełnij swój opis o dane kontaktowe.
 6. Konta bezpłatne przyznawane są przez Wyczarowane po godzinach: w ramach nagród oraz dla organizacji wykonujących rękodzieło wyłącznie na cele charytatywne. Aby uzyskać takie konto prosimy o kontakt mailowy lub przez fanpage.
 7. Wszystkie konta rękodzielników są weryfikowane pod kątem ich realnego istnienia.

Zasady dodawania produktów

 1. Produkt musi posiadać:
  • nazwę identyfikującą rodzaj rękodzieła (np. chusta Pescara)
  • opis zawierający wymiary, wagę, materiał z jakiego produkt został wykonany lub inne istotne dla kupujące informacje
  • zdjęcie tego konkretnego produktu, na którym jest on dobrze widoczny
  • odpowiednią kategorię (maksymalnie 4)
  • cenę
 2. Produkt może opcjonalnie posiadać:
  • cenę promocyjną
  • galerię zdjęć (maksymalnie 5)
  • oznaczenie autora (tag)
 3. Nie można:
  • dodawać produktów, które są wykonywane innymi technikami niż zaznaczono
  • dodawać produktów innych rękodzielników
  • zaniżać cen w katalogu jeśli faktyczne są wyższe
  • dodawać produktów, które jeszcze nie istnieją (na zamówienie)
  • dodawać wzorów na rękodzieło (w żadnej formie)
  • dodawać produktów, które przedstawiają nieobyczajne, obraźliwe lub zabronione polskim prawem przedmioty, sytuacje, poglądy lub osoby
  • dodawać większej liczby produktów w ramach przyznanego limitu konta
  • dodawać odnośników (linków) w treści do innych sklepów, rękodzielników, producentów, autorów wzorów.
 4. Dodanym produktem jest ten, który został opublikowany.
 5. Wielkość zdjęć jest ograniczona i jednakowa dla wszystkich użytkowników.
 6. Administracja Wyczarowane.art zastrzega sobie prawo do edycji produktów zawierających błędy, usunięcia nadmiarowych produktów, cofnięcia publikacji, zawieszenia lub anulowania konta użytkownika jeśli ten łamie zasady regulaminu lub działa na niekorzyść Wyczarowane po godzinach. Administracja nie jest zobowiązana do podawania przyczyny takiego stanu rzeczy.

Prawa autorskie

Zdjęcia dodawane przez rękodzielników chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody ich autorów. Administracja Wyczarowane.art przetwarza dodawane zdjęcia wyłącznie na potrzeby prowadzenia katalogu.